Inloggen
Winkelmandje
NederlandsNederlands
Vandaag besteld, morgen geleverd Bestel voor 16.00 uur
Persoonlijk advies Wij staan klaar voor al uw vragen

Tweedehands

 

VERKOCHT! Ergonomische bureaustoel FORMA5 360
200,00 242,00 Incl. BTW
Nieuwprijs €1555 Let's DEMO bench in het wit
750,00 907,50 Incl. BTW
VERKOCHT! Ergonomisch bureau Robberechts
99,99 120,99 Incl. BTW
VERKOCHT! Ergonomische bureaustoel EOL
150,00 181,50 Incl. BTW

Tijdelijke Superdeals

 

In overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving aangaande de privacy (respectievelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016) beoogt deze sectie u in te lichten omtrent het privacybeleid dat gehanteerd wordt bij Meyer Antwerp BVBA.


De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de vennootschap naar Belgisch recht Meyer Antwerp BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 42b, ingeschreven onder het nummer RPR Antwerpen BE 0404.902.546. U kunt ons contacteren via volgende algemene contactgegevens:


De contactpersoon inzake vragen of klachten omtrent het verwerken van persoonsgegevens is Eric Possemiers, rechtstreeks te bereiken via eric@meyer.be en per telefoon op het nummer +32 3 870 50 70.


Voor het aangaan van enige overeenkomst dienen wij noodzakelijkerwijze uw persoonsgegevens op te vragen en te verwerken. We zullen u geen andere persoonsgegevens vragen dan degene die voor deze overeenkomst nodig zijn. Het niet verstrekken van deze gegevens leidt er echter toe dat wij niet in staat zijn om deze overeenkomst met u te sluiten.

Concreet vereisen we minimaal van u de volgende gegevens:
 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Bedrijfslocatie
 • TelefoonnummerWe verwerken de hierboven opgesomde persoonsgegevens omdat dit nodig is ter uitvoering van onze overeenkomst met u. In het kader van deze overeenkomst zullen wij u per e-mail ook rapporten over de door u gekozen producten. Tevens worden uw persoonsgegevens gebruikt voor onze interne statistieken van het cliënteelbestand. Tenslotte kunnen we, mits uw toestemming, uw contactgegevens hanteren om u uit te nodigen voor evenementen of presentaties. Uw toestemming hiervoor kan u echter op eender welk moment terug intrekken.


Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen. Dit zijn de enige wijzen waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden:
Wij doen beroep op derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden dit privacybeleid ook naleven.


Ingevolge onze wettelijke verplichtingen dienen wij uw persoonsgegevens gedurende tien jaar na het einde van de klantrelatie te bewaren.

U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via de hoger aangehaalde contactgegevens:
 • Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een machineleesbare vorm, dan wel de rechtstreekse verzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener.
 • Uw verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (uitnodigingen voor evenementen), indien u eerder uw toestemming gaf.
 • Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende kanalen:
  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  E-mail: commission@privacycommission.be
  Telefoon: +32 2 274 48 00
Copyright © 2019 Meyer Antwerp

Winkelmandje

Filter

20190921 13:37:56 PC01False0FalseTrue0